0
ภาษาอังกฤษ สำหรับ ป.2
สรุปย่อเนื้อหาสำคัญ พร้อมแบบฝึกหัดทุกบท ภาพประกอบช่วยให้จำง่าย เฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชา "ภาษาอังกฤษ ป.2" พร้อมแบบฝึกหัดทุกบท มีภาพประกอบช่วยให้จำง่าย และเฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม สำหรับตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง

สารบัญ

Lesson 1 The Alphabets (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ)
Lesson 2 Greeting (กล่าวทักทาย)
Lesson 3 Nouns (คำนาม)
Lesson 4 Pronouns (คำสรรพนาม)
Lesson 5 My Room (ห้องของฉัน)
Lesson 6 How many? (จำนวนเท่าไร)
Lesson 7 Where is the cat? (เจ้าเหมียวอยู่ไหน)
Lesson 8 The Numbers 1-20 (เลข 1-20)
Lesson 9 What time is it? (กี่โมงแล้ว)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858902400631 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 182 x 258 x 8 มม.
น้ำหนัก: 292 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน