0
ภาษาอังกฤษ สำหรับ ป.3
สรุปย่อเนื้อหาสำคัญ พร้อมแบบฝึกหัดทุกบท ภาพประกอบช่วยให้จำง่าย เฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
หนังสือ66.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือคู่มือเรียนภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ ชั้น ป.3 ที่ย่อเนื้อหาสำคัญและมีภาพประกอบช่วยให้จดจำง่าย พร้อมด้วยแบบฝึกหัด คำศัพท์ ไวยากรณ์ และเฉลยท้ายเล่ม สำหรับตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง

สารบัญ

Lesson 1 Personal Information (ข้อมูลส่วนตัว)
Lesson 2 My Family (ครอบครัวของฉัน)
Lesson 3 Time (เวลา)
Lesson 4 At School (ที่โรงเรียน)
Lesson 5 Classroom (ห้องเรียน)
Lesson 6 Food and Drinks (อาหารเเละเครื่องดื่ม)
Lesson 7 Days of the Week (วันใน 1 สัปดาห์)
Lesson 8 This is My City (นี่คือเมืองของฉัน)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858902400686 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 7 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน