0
ภาษาอังกฤษ EP ป.3 English Program +เฉลย
สรุปเข้ม Grammar Vocabulary Reading และ Conversation สำหรับเตรียมสอบเข้าและสอบเลื่อนชั้นในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร English Program คอร์ส Intensive และโรงเรียนในเครือคาทอลิกทั่วประเทศ
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ภาษาอังกฤษ EP ป.3 English Program" เล่มนี้ มีเนื้อหาสำหรับเป็นแบบเรียนสำหรับฝึกฝนภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมทุกองค์ความรู้ เริ่มตั้งแต่ Grammar Reading Comprehension และ Vocabulary สำหรับเพิ่มเติมความรู้ตลอดทั้งปีการศึกษา รวมไปถึงการเตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค และทบทวนความรู้อย่างเข้มข้น สำหรับหลักสูตร English Program โดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนทุกคนสนุกไปกับการเรียนภาษาอักฤษมากยิ่งขึ้น และยังสามารถพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้ดียิ่งขึ้นในระดับสูงขึ้นในอนาคตอีกด้วย

สารบัญ

- Introduction to English
- Sentence Structure โครงสร้างประโยค
- Basic grammar ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
- คำถาม Yes-No ใน Past Simple Tense
- Important Holidays you should know วันสำคัญที่ควรรู้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162366840 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 9 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน