0
ภาษาอังกฤษ EP ป.5 (English Program)
สรุปเข้ม Grammar Vocabulary Reading และ Conversation สำหรับเตรียมสอบเข้าและสอบเลื่อนชั้นในโรงเรียนที่ใช้หลักหลักสูตร (English Program) Intensive และโรงเรียนในเครือคาทอลิกทั่วประเทศ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือสรุปหลักทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร EP (English Program) ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้นเป็นพิเศษ โดยเนื้อหาจะเน้นเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมบทเรียนเพื่อทบทวนความรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมทุกบทสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา ที่ละเอียดที่สุด ตั้งแต่ Grammar   Reading   Comprehension และ Vocabulary เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมภาพประกอบสวยงาม ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกในการทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมสอบ เพื่อเพิ่มคะแนน ของการสอบตลอดปีการศึกษา

สารบัญ

Unit 1 Phonics
Unit 2 Grammar
Unit 3 Writing
Unit 4 Vocabulary
Unit 5 Everyday Conversations
- แนวข้อสอบ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306454 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน