0
ภาษาอังกฤษ EP (English Program) ป.2
สรุปเข้ม Grammar Vocabulary Reading และ Conversation สำหรับเตรียมสอบเข้าและสอบเลื่อนชั้นในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร English Program คอร์ส Intensive และโรงเรียนในเครือคาทอลิกทั่วประเทศ
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปหลักทักษะ "วิชาภาษาอังกฤษ" ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร English Program (EP) ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้น เป็นพิเศษ โดยเนื้อหาจะเน้นเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมบทเรียนเพื่อทบทวนความรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมทุกบทสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา ที่ละเอียดที่สุด ตั้งแต่ Grammar Reading Comprehension และ Vocabulary เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพ ประกอบสวยงาม ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกในทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมสอบ เพื่อเพิ่มคะแนน ของการสอบตลอดปีการศึกษา

สารบัญ

บทที่ 1. มารู้จักภาษาอังกฤษกันเถอะ (Introduction to English)
บทที่ 2. ประโยคในภาษาอังกฤษ (Sentence in English)
บทที่ 3. ไวยากรณ์ (Grammar: Part of Speech)
บทที่ 4. บทสนทนา (Conversation)
บทที่ 5. คำศัพท์ (Vocabulary)
บทที่ 6. ความรู้รอบตัว (General Knowledge)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- หนังสือซีรีส์ EP ระดับประถมศึกษาที่แยกตามชั้นปี ซึ่งเป็นซีรีส์เดียวที่มีในท้องตลอดตอนนี้ เนื้อหานั้นสอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ และเพิ่มเติมแบบฝึกหัด โดยเพิ่มระดับความยากและท้าทาย สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร EP (English Program) ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164490956 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 192 x 255 x 11 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน