0
ภาษาอังกฤษ EP (English Program) ป.4 (PDF)
ในการเรียนระดับประถมนั้น อีกหนึ่งหลักสูตรที่กำลังเป็นที่นิยมและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ คือ หลักสูตร English Program (EP) ที่เห็นได้จากหลายๆโรงเรียนชั้นนำ
e-books(PDF) ?199.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในการเรียนระดับประถมนั้น อีกหนึ่งหลักสูตรที่กำลังเป็นที่นิยมและมี
แนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ คือ หลักสูตร English Program (EP) ที่เห็นได้จาก
หลายๆโรงเรียนชั้นนำได้มีการเพิ่มเติมหลักสูตรนี้เข้ามาในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
ยิ่งด้วยความจำเป็นของภาษาอังกฤษ

สารบัญ

- 1. Introduction to English มารู้จักภาษาอังกฤษกันเถอะ
- 2. Everyday Language ภาษาในชีวิตประจำวัน
- 3. Writing Skill ทักษะการเขียน
- 4. Reading Skill ทักษะการอ่าน
- 5. General Knowledge ความรู้รอบตัว
- 6. Vocabulary คำศัพท์
- 7. Conversation บทสนทนา
- 8. ข้อสอบท้ายเล่ม ชุดที่ 1
- 9. ข้อสอบท้ายเล่ม ชุดที่ 2
- 10. Answer Keys เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099305747 (PDF) 210 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน