0
ภาษาอังกฤษ EP (English Program) ป.5
สรุปเข้ม แกรมมาร์ คำศัพท์ การอ่านบทร้อยกรอง และบทสนทนาสำหรับเตรียมสอบเข้าและสอบเลื่อนชั้นในโรงเรียนที่ใช้หลักหลักสูตร English Program คอร์ส Intensive และโรงเรียนในเครือคาทอลิกทั่วประเทศ
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ภาษาอังกฤษ English Program (EP) ป.5" เล่มนี้ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที 4 ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเนื้อหาภายในเล่มได้รวบรวมหลักไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษที่จำเป็น กลุ่มคำศัพท์ และตัวอย่างบทสนทนาตามสถานการณ์ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้อธิบายไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างละเอียด เพื่อปูพื้นฐานเนื้อหาสำคัญให้ผู้อ่านได้ต่อยอดความรู้ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ อีกสิ่หนึ่งที่พิเศษในหนังสือเล่มนี้คือ ได้สอดแทรกสื่อการสอนที่จะช่วยให้น้อง ๆ ทำความเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้น ผ่านการสแกน QR Code ซึ่งง่ายต่อการใช้งานและการติดต่อสื่อสารกับผู้เขียนเอง

สารบัญ

1. Introduction to English
2. Reading Skill ทักษะการอ่าน
3. Writing Skill ทักษะการเขียน
4. More Grammatical Rules
5. General Knowledge ความรู้รอบตัว
6. Vocabulary
7. Conversation
8. ข้อสอบทัายเล่ม 40 ข้อ ชุดที่ 1
9. ข้อสอบท้ายเล่ม 40 ข้อ ชุดที่ 2
10. ข้อสอบท้ายเล่ม 40 ข้อ ชุดที่ 3
11. ข้อสอบท้ายเล่ม 40 ข้อ ชุดที่ 4
12. Answers
13. Test Answers

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164851658 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 8 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภัณฑิรา วรานุเคราะห์โชค
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน