0
ภาษาอังกฤษ English Program (EP) ประถมศึกษาปีที่ 1
เตรียมพื้นฐาน Grammar Vocabulary และ Conversation สำหรับโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร English Program คอร์ส Intensive และโรงเรียนในเครือคาทอลิกทั่วประเทศ
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ภาษาอังกฤษ English Program (EP) ประถมศึกษาปีที่ 1" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ครูจิ๊บตั้งใจออกแบบมาเพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ๆ นักเรียนที่เริ่มศึกษาภาษาอังกฤษในะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในหลักสูตร English Program โดยในเล่มได้เริ่มอธิบายกฎของภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มแรกทั้งหมด ตั้งแต่การรู้จักตัวอักษร การเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ การออกเสียงที่ถูกต้อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน โครงสร้างประโยค และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ครูจิ๊บยังมีคำแนะนำพิเศษสำหรับผู้ปกครองให้เข้าใจระบบและหลักสูตร English Program ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมตัวท่านและเด็ก ๆ ให้เรียนในหลักสูตรนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สารบัญ

Part 1. มารู้จักภาษาอังกฤษกันเถอะ Introduction to English
Part 2. Grammar (ไวยากรณ์)
Part 3. บทสนทนา Conversation
Part 4. คำศัพท์ Vocabulary

- ข้อสอบท้ายเล่ม ชุดที่ 1
- ข้อสอบท้ายเล่ม ชุดที่ 2
- เฉลยแบบฝึกหัดและข้อสอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162368943 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 12 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน