0
ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1
เนื้อหาตามเกณฑ์ประเมินความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK-I เรียนรู้ภาษาเกาหลี พยัญชนะ สระ ตัวสะกด การประสมคำ การเขียน และกฎการออกเสียง บทเรียนประกอบด้วยคำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน และการฟัง ครบทุกทักษะ
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1" เป็นหนังสือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น เนื้อหาตามเกณฑ์ประเมินความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK-l ปูพื้นฐานตั้งแต่พยัญชนะ สระ ตัวสะกด การประสมคำ การเขียน และกฎการออกเสียง บทเรียนประกอบด้วยคำศัพท์ไวยากรณ์ การอ่าน และการฟัง ครบทุกทักษะ เนื้อหาเชื่อมโยงไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐานภาษาเกาหลี อาทิ การแนะนำตัว การถามชื่อเรียกสิ่งของ การนับเลข อธิบายการผันคำกริยา ความหมาย และการใช้ไวยากรณ์โดยละเอียด พร้อมตัวอย่างและคำแปล แบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจทุกหัวข้อ พร้อมเฉลยและดัชนีคำศัพท์ท้ายเล่ม เหมาะสำหรับใช้ศึกษาในห้องเรียน หรือศึกษาด้วยตัวเองก็ได้

สารบัญ

บทที่ 1 อักษรเกาหลี
บทที่ 2 ผมเป็นคนไทย
บทที่ 3 สิ่งนี้ภาษาเกาหลีคืออะไร
บทที่ 4 หอสมุดกลางอยู่ที่ไหน
บทที่ 5 เรียนภาษาเกาหลีที่ห้องสมุด
บทที่ 6 เมื่อวานดูภาพยนตร์แล้วกินข้าวเย็น
บทที่ 7 ขอซุปกิมจิกับบิบิมบับ
บทที่ 8 ประเทศไทยมีสามฤดู
บทที่ 9 ซื้อของขวัญกันไหม

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สามารถฟังเสียงประกอบหนังสือผ่านระบบ audio streaming ได้ที่เว็บไซต์ www.tpadigihub.com

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744438034 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 11 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน