0
ภาษาเกาหลี 1
หนังสือเล่มนี้คือการมุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเกาหลีและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้มีการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง 2 ประเทศต่อไป
หนังสือ370.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียน "ภาษาเกาหลี 1" เล่มนี้ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ซึ่งเป็นโครงการในแผนพัฒนาวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการใช้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนชาวไทยและเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทำให้ผู้เรียนใช้ภาษาเกาหลีได้ง่ายขึ้น ภาษาเกาหลี 1 นี้ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ที่สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว จะเกิดประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนภาษาเกาหลีได้อีกด้วย และประการสำคัญที่สุดของการจัดทำหนังสือเล่มนี้คือการมุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเกาหลีและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้มีการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง 2 ประเทศต่อไป...

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้คือการมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านทางด้านภาษาเกาหลีออกไปรับใช้สังคมมากขึ้น และช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ อันดี ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และทัศนคติในแง่มุมต่าง ๆ ของชาวเกาหลี ซึ่งจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีดียิ่งขึ้นศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339038 (ปกอ่อน) 162 หน้า
ขนาด: 189 x 258 x 8 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน