0
ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน เล่ม 2 : Deutsch Fur Den Alltag Band 2 +CD
โดยมีเนื้อหาสาระที่เน้นสถานการณ์การสื่อสารหลักๆ มีการคัดสรรสถานการณ์การสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เน้นการฝึกฝนในด้านการออกเสียงให้มีสำเนียงใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน เล่ม 2 : Deutsch Fur Den Alltag Band 2 +CD" เล่มนี้ จัดทำขึ้นพร้อมแผ่นซีดีเพื่อให้ผู้เรียนชาวไทยได้เรียนและฝึกทักษะภาษาเยอรมันได้ด้วยตนเอง โดยมีเนื้อหาสาระที่เน้นสถานการณ์การสื่อสารหลักๆ มีการคัดสรรสถานการณ์สื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เน้นการฝึกฝนในด้านการออกเสียงให้มีสำเนียงใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา บทเรียนแต่ละบทจะไม่ยาวนักเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกด้วยตนเองในระยะเวลาอันสั้น ถ้าผู้เรียนคนไทยหมั่นเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการพูดตามเนื้อหาและบทฝึกฟังในบทเรียนชุดนี้อย่างต่อเนื่องแล้ว ก็จะสามารถนำภาษาเยอรมันไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นฐานได้

สารบัญ

เล่ม 2
- บทนำ แนวคิดของการสร้างบทเรียน
- บทที่ 21 ทบทวนเรื่องคำบุรุษสรรพนาม ปฏิเสธคำเชิญชวน
- บทที่ 22 รับประทานอาหารในภัตตาคารเยอรมัน (1)
- บทที่ 23 รับประทานอาหารในภัตตาคารเยอรมัน (2)
- บทที่ 24 คำเล็กๆ แต่สำคัญ
ฯลฯ

เล่ม 1
- บทนำ แนวคิดของการสร้างบทเรียน
- บทที่ 1 เรียนลัดภาษาเยอรมันได้อย่างไร
- บทที่ 2 เขาเป็นคนเยอรมันใช่ไหม
- บทที่ 3 สวัสดีค่ะ คุณชื่ออะไรคะ
- บทที่ 4 คุณสบายดีหรือ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740333272 (ปกอ่อน) 182 หน้า
ขนาด: 187 x 235 x 9 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน