0
ภาษาและภาษาศาสตร์
การศึกษาภาษาตามวิธีทางภาษาศาสตร์ จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาและวิธีการสื่อสารของผู้พูด ตลอดทั้งเข้าใจความหลากหลายของภาษาในสังคม
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ภาษาและภาษาศาสตร์" ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี จึงมีการจัดพิมพ์เป็นครั้งที่สอง คณะผู้เขียนเชื่อว่า นอกเหนือจากประโยชน์ที่มีต่อผู้ศึกษาวิชาภาษาศาสตร์แล้ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้สอนด้านภาษาและผู้สนใจศึกษาภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาใด ได้เข้าใจธรรมชาติของภาษาและเรียนรู้หลักการศึกษาภาษา ตลอดทั้งสามารถนำวิธีการทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนตามความเหมาะสม

สารบัญ

บทที่ 1 ภาษาคืออะไร
บทที่ 2 ภาษากับการสื่อสาร
บทที่ 3 เสียง
บทที่ 4 ระบบเสียง
บทที่ 5 ระบบคำ
บทที่ 6 ระบบประโยค
บทที่ 7 ระบบข้อความ
บทที่ 8 ระบบความหมาย
บทที่ 9 ภาษากับสังคม
บทที่ 10 ภาษา เจตนา และปริบท
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163142542 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 17 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน