0
ภาษา วัฒนธรรมกับการแปล ไทย-อังกฤษ
เมื่อภาษาและวัฒนธรรมมาสัมพันธ์กับการแปล ก็กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนในโลกมองเห็นโลกทัศน์ของคนในชาติอื่นภาษาอื่นได้
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เมื่อภาษาและวัฒนธรรมมาสัมพันธ์กับการแปลก็กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนในโลกมองเห็นโลกทัศน์ของคนในชาติอื่นภาษาอื่นได้ ความพยายามในการถ่ายทอดสารด้วยการแปลโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ทำให้เข้าใจมโนทัศน์เฉพาะตัวของแต่ละวัฒนธรรม ที่มีทั้งเหมือนกัน เหลื่อมกัน และต่างกันได้ในระดับหนึ่ง แม้ไม่มีคำเทียบเท่าที่ทาบทับกันได้พอดี ผู้แปลก็อาจเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ความเฉพาะตัวหรือนัยแฝงบางประการที่ต้องอิงภูมิหลังและประสบการณ์ร่วมกันของสังคม การแปลอาจทำให้ไม่ครอบคลุม เพราะภาษาซึ่งมีขนบในการใช้และมีกรอบของมันอยู่ อาจให้ความหมายได้แคบกว่ามโนทัศน์ ข้อจำกัดดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้การสะท้อนเรื่องราวต่างๆ ทางวัฒนธรรมเฉพาะตัวเป็นไปอย่างไม่เต็มที่ ด้วยเหตุฉะนี้

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
2 สื่อกลางข้ามวัฒนธรรม
3 วัฒนธรรมพื้นผิวและวัฒนธรรมแฝงฝังกับการแปล
4 ภาษากับการแปล
5 ทฤษฎีการแปลและกลยุทธ์การแปล
6 การแปลความเฉพาะตัวทางวัฒนธรรมเชิงวัตถุ
7 ไสยศาสตร์ ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา
8 การแปลสำนวนไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338468 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน