0
ภาษีการรับมรดก ฉบับสมบูรณ์
เรื่องควรรู้เกี่ยวกับมรดกที่เหมาะสำหรับทุกคน ภาษีการรับมรดก และภาษีการรับให้ กฎหมายที่ทุกคนต้องรู้ ภาษีการรับมรดก รู้จักภาษีการรับมรดกและภาษีการรับให้ ทรัพย์มรดกและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก ฯลฯ
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    กฎหมายเป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่าไกลตัว แต่ความเป็นจริงแล้ว หากเราไม่รู้กฎหมายอาจทำให้เราโดนเอาเปรียบและเสียผลประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านได้ หนังสือ "ภาษีการรับมรดก (ฉบับสมบูรณ์)" เล่มนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีมรดกและภาษีการให้และภาษีการรับให้ฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่ามีมรดกเท่าใด จึงต้องชำระภาษี ได้รับมรดกเท่าใดจึงต้องชำระภาษี เมื่อได้รับมรดกที่ถึงเกณ์ต้องชำระภาษีแล้วต้องชำระภาษีเมื่อใด รวมถึงการจัดการมรดกเพื่อวางแผนอนาคตสำหรับตัวเองและครอบครัว เหมาะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่สนใจกฎหมายทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักภาษีการรับมรดก
บทที่ 2 มรดกและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
บทที่ 3 การเสียภาษีการรับมรดก
บทที่ 4 การยื่นแบบ การชำระภาษี และการประเมินภาษี
บทที่ 5 การบังคับชำระภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มและโทษทางอาญา
บทที่ 6 การให้ประเภทต่าง ๆ
บทที่ 7 หลักการเบื้องต้นของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 8 รู้จักภาษีการให้และการรับให้
บทที่ 9 ภาษีการให้และการรับให้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161825577 (ปกอ่อน) 196 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 12 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน