0
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2554
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หนังสือ180.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2554 ที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และกฎหมายการบัญชี ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย

สารบัญ

ภาคที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
- ความหมายของภาษีอากร
- วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร
- ลักษณะของภาษีอากรที่ดี
ฯลฯ

ภาคที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคล
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
- เงินได้พึงประเมินและแหล่งเงินได้
- การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ฯลฯ

ภาคที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
- การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ
- การเสียภาษีเงินได้บุคคลจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743503214 (ปกอ่อน) 356 หน้า
ขนาด: 189 x 263 x 14 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นักวิชาการภาษีอากร, กลุ่ม
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน