0
ภาษีอากรธุรกิจ
ครอบคลุมความรู้ด้านภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมอัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน ตัวอย่างการคำนวณภาษี การหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
หนังสือ304.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง160.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ภาษีอากรธุรกิจ" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไว้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมอัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน ตัวอย่างการคำนวณภาษี การหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีการรับมรดก ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 ในภาคผนวก จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการหาความรู้ด้านภาษีอากรเพื่อประกอบธุรกิจ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 3 การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 4 ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และภาษีการรับมรดก
บทที่ 5 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บทที่ 6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บทที่ 7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บทที่ 8 อากรแสตมป์
บทที่ 9 ภาษีศุลกากร
บทที่ 10 ภาษีสรรพสามิต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164240087 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 22 มม.
น้ำหนัก: 830 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน