0
ภาษี... ง่ายนิดเดียว
กลยุทธ์มากมายในการวางแผนภาษีที่ประยุกต์ใช้ได้จริง
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสืออ่านง่ายเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาทางภาษีอากรในลักษณะ How to โดยแบ่งเป็นหลายๆ หน่วย ที่สำคัญมีตัวอย่างประกอบ อันเป็นตัวอย่างที่ท่านผู้อ่านสามารถนำไปใช้งานได้จริง เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในชีวิตจริง อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านที่เริ่มต้นจะศึกษาภาษีอากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบัญชีภาษีอากรมือใหม่รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางภาษีอาการ รวมตลอดทั้งผู้ประกอบการ SMEs

สารบัญ

Part 1 เตรียมตัวกันก่อนที่จะเริ่มวางแผนภาษี
Part 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและคณะบุคคล
Part 3 ก่อนเสียภาษี...ดูก่อนว่าเขาลดหย่อนอะไรให้บ้าง
Part 4 กลยุทธ์วางแผนภาษีที่หลากหลาย
Part 5 ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล
Part 6 เป็นเจ้าของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนต้องรู้จักภาษีอะไรบ้าง
Part 7 วิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
Part 8 ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการจะวางแผนภาษีอย่างไร

คำนิยม
"ภาษี... ง่ายนิดเดียว" เป็นหนังสือขนาด Pocket Book ที่รวมเนื้อหาทางภาษีโดยแบ่งเป็นหลายๆ หน่วย ที่สำคัญมีตัวอย่างประกอบ อันเป็นตัวอย่างที่ท่านผู้อ่านสามารถนำไปใช้งานได้จริง เพราะเป็นปัญหาที่เกิดได้บ่อยครั้งในชีวิตจริงสุเทพ พงษ์พิทักษ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742255039 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 8 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดอล แอดไวเซอรี่, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน