0
ภูฏาน วิมานปลายฟ้า (PDF)
ดินแดนในฝัน สวรรค์ใต้หิมาลัย และความประทับใจไม่รู้ลืม
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับดินแดนที่ได้ชื่อว่า "สิวสแห่งเอเชีย" หรือ ที่เรารู้จักกันดีในนาม "ภูฏาน" ราชอาณาจักรท่ามกลางหุบเขาหิมาลัย ณ สุดปลายฟ้าที่เต็มไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้อุดมสมบูรณ์ พรั่งพร้อมด้วยทิวทัศน์อันสวยงาม อากาศบริสุทธิ์ และผู้คนที่เป็นมิตร ซึ่งยังคงดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย โดยรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีโบราณไว้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ความมีน้ำใจของผู้คน วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนสถานที่งดงามมากมาย ซึ่งคัดสรรมาไว้อย่างดีแล้วในเล่ม แล้วคุณจะรู้จักภูฏานยิ่งกว่าที่เคยรู้มาก่อนจากหนังสือเล่มนี้

สารบัญ

1. ไปภูฏาน
2. ลัดฟ้าข้ามป่าหิมพานต์ผ่านเขาพระสุเมรุ
3. สถาบันชาติของภูฏาน : ดรุ๊ก ยุล : ชาวมังกรสายฟ้า
4. สถาบันศาสนาของภูฏาน : กรุ๊กปะ : โอม มณีปัทเมหุม
5. สถาบันกษัตริย์ของภูฏาน : ดรุ๊ก กัลโป : ราชวงศ์วังชุก
6. พาโร : ปราการด่านแรกของภูฏาน
7. เฝ้าสมเด็จพระราชชนนีแห่งภูฏาน (บัดนี้เป็นสมเด็จพระอัยยิกา)
8. เจ้าชายรูปงามแห่งดินแดนมังกรสายฟ้า : จากโชซิ เพ็นลป สู่ ดรุ๊ก กัลโป
9. จากทิมพูถึงปูนาคา
10. ดินแดนและผู้คนภูฏาน (โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง)
11. ปูนาคา-ทิมพู-พาโร-กรุงเทพฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840047540 (PDF) 222 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน