0
ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย-มอญ-เขมร
อยู่มานานหลายชั่วคน จนเลือนหลงความหมาย!
หนังสือ940.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ผลลัพธ์ของภูมินามศึกษา ควรเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์สัมพันธ์ที่ดีของมนุษยชาติ มากกว่าจะทำให้เกิดปมเขื่องตามอัตตาของบางแหล่งข้อมูล เพราะความแตกต่างมีมากเกินไปแล้ว สังคมมนุษย์วิวัฒนาการมาไกลมากแล้ว

    หนังสือ "ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย-มอญ-เขมร" เล่มนี้ มีเนื้อหาว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนตามหลักภูมินามวิทยา โดยใช้เครื่องมือทางภาษาอธิบายเหตุผลที่มาและความหมายของการตั้งชื่อสถานที่ รวมถึงกระบวนการเกิดศัพท์วิวัฒน์ จากการกร่อนกลายเสียงเปลี่ยนความหมายไปตามสำเนียงของแต่ละชาติพันธุ์ภาษา บนพื้นฐานนิรุกติศาสตร์ และสนับสนุนด้วยข้อมูลจากศาสตร์อื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อยืนยันหรือบ่งบอกถึงความมีอยู่ หรือเคยมีอยู่ในชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การศึกษาหาความรู้เป็นอย่างยิ่ง

สารบัญ

1. หมวดภูมินามพืชพรรณไม้
2. หมวดภูมินามสรรพสัตว์
3. หมวดภูมินามเหตุการณ์ในทรงจำ
4. หมวดภูมินามบ่งนามชาติพันธุ์
5. หมวดภูมินามบอกแหล่งทรัพยากร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749747711 (ปกอ่อน) 944 หน้า
ขนาด: 167 x 243 x 46 มม.
น้ำหนัก: 1300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มิตรสุวัณภูมิ
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน