0
ภูมิปัญญาจีนสอนทำการค้า (ปกแข็ง)
คนจีนที่ร่ำรวยมักไม่สอนลูกหลานอย่างพร่ำเพรื่อ เพราะพวกเขาเชื่อว่า ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน คนจีนที่ร่ำรวยเหล่านั้นจึงมักแสดง "ความอดทน มุ่งมั่น ขยัน เรียบง่าย ใฝ่รู้" ให้ลูกหลานได้เห็น
ผู้เขียน คนแซ่ตั้ง
หนังสือ137.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คนจีน" ที่ร่ำรวยมักไม่สอนลูกหลานอย่างพร่ำเพรื่อ เพราะพวกเขาเชื่อว่า ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน คนจีนที่ร่ำรวยเหล่านั้นจึงมักแสดง "ความมุ่งมั่น" ในการทำกิจกรรมให้ลูกหลานได้เห็น มี "ความอดทน" ต่อความยากลำบาก มี "ความอ่อนน้อม" จนได้รับเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ มี "ความเรียบง่าย" ไม่ฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่าย มี "ความใฝ่รู้" เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งหมดนั้นกลายเป็น "ต้นทุน" ของลูกหลานที่เอาเยี่ยงอย่าง คนที่มีต้นทุนจึงไม่ต้องต่อแถว ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไร คุณอยากต่อแถวหรือต่อยอด คุณต้องคิดและตัดสินใจเอง และอีกหลากหลายเรื่องราวจากภูมิปัญญาจีนที่สั่งสมมารุ่นต่อรุ่น ได้ถูกรวบรวมไว้ใน หนังสือ "ภูมิปัญญาจีนสอนทำการค้า" เล่มนี้ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับคุณได้เป็นอย่างดี!

สารบัญ

คนจีนทำธุรกิจ
1. มองการณ์ไกล ลับสายตาให้แหลมคม
2. รู้จักลุก รู้จักล้ม
3. มีลูกมาก ยากที่จะจน
4. เรียนรู้ให้หลากหลาย
5. ยึดถือความกตัญญูที่สุด
6. เก็บออมให้มากแล้วค่อยลงทุน
7. พิธีศพเป็นเรื่องสำคัญ
8. แม้ชื่อขานก็มิใช่เพียงหวังอยู่อาศัย
9. รักษาระดับไว้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
10. ไม่โดดเด่นอย่างโดดเดี่ยว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757416856 (ปกแข็ง) 128 หน้า
ขนาด: 153 x 218 x 11 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน