0
ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา ทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เชน
ปรัชญาและประวัติศาสตร์มีวิธีการศึกษาที่แตกต่างกัน ประเด็นศึกษาก็ไม่เหมือนกัน แต่ประเด็นศึกษาและวิธีการอันหลากหลายสามารถประสานเข้าด้วยกันอย่างทัดเทียม จนนําไปสู่ภูมิปัญญาชุดอินเดียโบราณ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากงานวิจัยและประสบการณ์การค้นคว้างานด้าน "ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ" ของผู้เขียน ซึ่งมองเห็นความเชื่อมโยงของคำอธิบายประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับปรัชญาอินเดียโบราณ ในการทำความเข้าใจ “ทางสายกลาง” ที่ไม่ได้มีแต่ในภูมิปัญญาแบบพุทธ แต่ยังมีทางสายกลางในภูมิปัญญาแบบพราหมณ์และเชนด้วย ทั้งสามสายความคิดเป็นสำนักปรัชญาเก่าแก่ที่ปรากฏขึ้นหลายร้อยปีก่อนคริสตกาล และหยัดยืนอยู่ได้ท่ามกลางกระแสเชี่ยวกรากทางการเมืองในฐานะลัทธิศาสนาจวบจนถึงทุกวันนี้

สารบัญ

บทนำ สู่ประวัติศาสตร์และปรัชญาอินเดีย
- "อินเดีย" โบราณกับประวัติศาสตร์
- "อินเดีย" โบราณกับปรัชญา
- ประวัติศาสตร์และปรัชญาอินเดียโบราณ
- ปัญหาว่าด้วย "ความจริง" ในปรัชญา

ภาคแรก ปรัชญาในประวัติศาสตร์
- บทที่ 2 ประวัติศาสตร์อินเดียยุคพระเวท
- บทที่ 3 ปรัชญาอุปนิษัท
- บทที่ 4 ปรัชญาฤาษีโบราณ
ฯลฯ

ภาคสอง ประวัติศาสตร์ในปรัชญา
- บทที่ 8 สังคมอินเดียหลังพุทธกาล-ทางสายกลางแบบพุทธ
- บทที่ 9 ทางสายกลางแบบพราหณ์
- บทที่ 10 ทางสายกลางแบบเชน
- บทที่ 11 บทสรุปทางสายกลางแบบ

คำนิยม
หลายครั้งด้วยกันที่ตำราประวัติศาสตร์ปรัชญาใช้ประวัติศาสตร์แต่เพียงผังลำดับเวลา แต่ ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา เล่มนี้ใช้ประวัติศาสตร์เป็นส่วนสำคัญของการอธิบายพัฒนาการของความคิดทางปรัชญานิธิ เอียวศรีวงศ์
หนังสือ ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา ของ ดร.สุมาลี มหณรงค์ชัย เปิดมิติการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องของภูมิปัญญาอินเดียอย่างที่ไม่เคยรู้และอ่านมาก่อนธเนศ อสภรณ์สุวรรณ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743159992 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 21 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน