0
ภูมิศาสตร์มนุษย์ : Human Geography
โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. ฉบับปรับปรุงใหม่
หนังสือ308.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ภูมิศาสตร์" เป็นศาสตร์เก่าแก่ที่มีมาก่อนยุคกรีก-โรมัน เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโลก ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว และการดำรงชีวิตของมนุษย์ ภูมิศาสตร์ในสมัยโบราณเริ่มจากการศึกษาปรากฎการณ์ในระบบสุริยะก่อน ต่อมาจึงศึกษาเกี่ยวกับโลก ทั้งรูปร่าง ขนาด ความยาวของเส้นรอบวงโลกและอื่น ๆ เพื่อให้เข้าใจลักษณะของโลก จากนั้นจึงมุ่งศึกษาภูมิศาสตร์เพื่อประโยชน์ด้านอื่น อาทิ การสำรวจทรัพยากรและการล่าอาณานิคม ปัจจุบันองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 แขนง ตำราภูมิศาสตร์โอลิมปิกชุดนี้จึงแบ่งออกเป็น 3 เล่ม ตามลักษณะวิชาดังกล่าว คือ ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิศาสตร์เทคนิค ซึ่งในแต่ละบทยังมีภาพและตัวอย่างประกอบ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม และชวนคิด ชวนทำเพื่อทดสอบการเรียนรู้ของผู้อ่านตำราภูมิศาสตร์

    ใน พ.ศ. 2563 ได้ปรับปรุงตำรา "ภูมิศาสตร์มนุษย์" จำนวน 6 บท ได้แก่ ภูมิศาสตร์ประชากร ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์การพัฒนา ภูมิศาสตร์เมือง ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว และเพิ่มเติม 1 บท คือ ภูมิศาสตร์การเกษตรและอาหาร นับว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในประเทศไทย ตลอดจนเป็นคู่มือในการอบมครูและการเตรียมตัวเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติสืบไป

สารบัญ

บทที่ 1 ภูมิศาสตร์ประชาการ
บทที่ 2 ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
บทที่ 3 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
บทที่ 4 ภูมิศาสตร์การพัฒนา
บทที่ 5 ภูมิศาสตร์เมือง
บทที่ 6 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
บทที่ 7 ภูมิศาสตร์การเกษตรและอาหาร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168242117 (ปกอ่อน) 348 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 890 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สอวน., มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน