0
มงคลชีวิต หลักปฏิบัติมงคล 38 ประการของคนดี (ปกแข็ง)
เรียบเรียงจากพระธรรมคำสอนของเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ที่ได้เมตตาแสดงในหลักปฏิบัติเพื่อความมีมงคลแก่พุทธบริษัท
หนังสือ66.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    บุคคลทั้งหลายผู้เกิดมาบนโลก ล้วนปรารถนาสิ่งซึ่งเป็นมงคลเเก่ตนด้วยกันทั้งนั้น ข้อนี้เป็นข้อที่ไม่มีใครปฏิเสธเพราะ "มงคล" เป็นสิ่งที่บ่งถึงความดีงาม ความเจริญอันเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตปรารถนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้เเสดงตรัสมงคลยอดชีวิตเเก่เทพบุตร ณ พระเชตวันวิหาร อันจักได้นำมาชี้เเจงเเถลงไขให้ท่านนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขที่เเท้จริงเเละความสวัสดีเเห่งชีวิตสืบไป

สารบัญ

มงคล 38 ประการ
มงคล 1 การไม่คบคนพาล
มงคล 2 การคบบัณฑิต
มงคล 3 การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
มงคล 4 การอยู่ในถิ่นอันเหมาะสม
มงคล 5 การทำบุญไว้ในปางก่อน
มงคล 6 ความตั้งตนไว้ชอบ
มงคล 7 การตั้วใจฟังโดยมาก
มงคล 8 การศึกษาศิลปวิทยา
มงคล 9 การมีวินัยที่ศึกษาดี
มงคล 10 วาจาที่เป็นสุภาษิต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160305612 (ปกแข็ง) 196 หน้า
ขนาด: 112 x 152 x 15 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน