0
มงคลชีวิต 38 ประการ
ของขวัญทางปัญญา มรรคาสู่ชีวิตใหม่
หนังสือ47.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "มงคลชีวิต 38 ประการ" หลักปฏิบัติมงคลของคนดีเล่มนี้ เรียบเรียงจากคำสอนของ พระเดชพระคุณ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) ที่เมตตาแสดงธรรม เพื่อความมีมงคลแก่พุทธบริษัท เป็นแนวทางที่ชาวพุทธควรได้ศึกษาและยึดถือปฏิบัติ อันจักนำมาสู่ความเจริญก้าวหน้า และความสำเร็จของชีวิต

สารบัญ

มงคลที่ 1 อย่าคบคนพาล
มงคลที่ 2 สมาคมด้วยบัณฑิต
มงคลที่ 3 การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
มงคลที่ 4 การอยู่ในประเทศอันสมควร
มงคลที่ 5 เป็นผู้ที่เคยทำบุญมาก่อน
มงคลที่ 6 ให้ตั้งตนไว้ชอบ
มงคลที่ 7 ความเป็นพหูสูต
มงคลที่ 8 เชี่ยวชาญในศิลปวิทยา
มงคลที่ 9 เป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัย
มงคลที่ 10 เป็นผู้พูดด้วยวาจาสุภาษิต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160306039 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน