0
มนต์พิธีชาวพุทธ
รวมทำวัตรเช้า-เย็น เจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน บทสวดทั่วไปลำดับบทและหน้าสากล พร้อมบอกที่มาอ้างอิง วิธีใช้สวด พิธีบรรพชา-อุปสมบท เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวบวช พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป
หนังสือ33.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมทำวัตรเช้า-เย็น เจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน บทสวดทั่วไปลำดับบทและหน้าสากล พร้อมบอกที่มาอ้างอิง วิธีใช้สวด พิธีบรรพชา-อุปสมบท คำอาราธนาและคำถวายทานต่าง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวบวช พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป

สารบัญ

- ทำวัตรเช้า
- ทำวัตรเย็น
- ทำวัตรพระ
- สวดมนต์
- สามภาณ
- สวดแจง
- พระอภิธรรม 7 คัมภีร์
- อนุโมทนาวิธี
- คำวินัยกรรมของภิกษุ
- วิธีการบวช
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744937797 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน