0
มนต์พิธีแปล สำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป (ปกแข็ง)
ใช้ได้ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ ต้นตำรับหนังสือมนต์พิธี วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "มนต์พิธีแปล สำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป (ปกแข็ง)" เล่มนี้ รวบรวมและจัดทำขึ้นโดย "พระครูอรุณธรรมรังสี (พระครูสมุห์เอี่ยม สิริวณฺโณ)" ใช้ได้ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เป็นต้นตำรับหนังสือมนต์พิธี วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ที่จะช่วยให้การสวดมนต์สะดวกขึ้น มีการเรียบเรียงบทสวดมนต์อย่างเป็นลำดับขั้น โดยนำเสนอเฉพาะที่นิยมสวดกันมารวบรวมไว้ เหมาะสำหรับพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

สารบัญ

- ทำวัตรเช้า
- ธาตุปะฎิกูละปัจะเวกขะณะปาฐะ
- ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
- อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
- วันทาตอนเช้า
- วันทาขอขมาพระ
- สัพพะปัตติทานะคาถา
- ปัฏฐะนะฐะปะนะคาถา
- ปัตติทานะคาถา
- ปุพพะภาคะนะมะการ, สะระณะคะมะนะปาฐะ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162685453 (ปกแข็ง) 372 หน้า
ขนาด: 154 x 220 x 20 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน