0
มนต์พิธี สำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป (ปกแข็ง)
จัดทำขึ้นโดย พระครูสมุห์เอี่ยม สิริวณฺโณ เป็นหนังสือที่ช่วยให้การสวดมนต์สะดวกขึ้น มีการเรียงลำดับบทสวดมนต์ทั้งบทสวดในงานที่เป็นมงคลและอวมงคล ซึ่งเป็นที่นิยมของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การสวดมนต์ไหว้พระ นับว่าเป็นตันติประเพณีอันดีงามที่ชาวพุทธถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ปฏิบัติกันได้ถูกต้องและสวดกันได้คล่อง นั่นก็คือการมีหนังสือสวดมนต์ดี ๆ สักเล่มหนึ่งเป็นสมบัติประจำตัวประจำบ้าน หนังสือ "มนต์พิธี สำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป (ปกแข็ง)" เล่มนี้ รวบรวมและจัดทำขึ้นโดย "พระครูสมุห์เอี่ยม สิริวณฺโณ" เป็นหนังสือที่ช่วยให้การสวดมนต์สะดวกขึ้น มีการเรียงลำดับบทสวดมนต์ที่สะดวก ทั้งบทสวดในงานที่เป็นมงคลและอวมงคล เป็นที่นิยมของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

สารบัญ

- ทำวัตรเช้า
- ตังขะณิกปัจจะเวกขะณะวิธี
- ธาตุปะฏิกูลปัจจะเวกขะณะวิธี
- ปัตติทานะคาถา
- ทำวัตรเย็น
- นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ
- สามเณรสิกขา
- อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี
- กรวดน้ำอิมินา
- ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162685446 (ปกแข็ง) 372 หน้า
ขนาด: 152 x 220 x 22 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน