0
มนต์พิธี สำหรับ พระภิกษุสามเณร และ พุทธศาสนิกชนทั่วไป
ต้นตำรับหนังสือมนต์พิธี รบรวมโดยโดยพระครูสมุห์เอี่ยม สิริวณฺโณ
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในบรรดาหนังสือสวดมนต์ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบนั้น นอกจากหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงแล้ว เป็นที่ประจักษว่าหนังสือ "มนต์พิธี สำหรับ พระภิกษุสามเณร และ พุทธศาสนิกชนทั่วไป" ที่่พระครูสมุห์เอี่ยม สิริวณฺโณ ซึ่งสังกัดวัดอรุณราชวราราม ได้รวบรวมเรียบเรียงไว้นั้น ก็เป็นที่ชื่นชอบอยู่ด้วย หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทสวดมนต์ พระมหาคาถาทั่วแผ่นดินสยามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพระภิกษุ สามเณร ผู้เตรียมตัวบวช ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่สนใจในพระศาสนา เปรียบเสมือนเป็นมรดกทางธรรม เพื่อสืบทอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาต่อไป

สารบัญ

- ทำวัตรเช้า
- ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี
- ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี
- ปัตติทานะคาถา
- ทำวัตรเย็น
- นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ
- สามเณรสิกขา
- อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี
- กรวดน้ำอิมินา
- ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162683022 (ปกอ่อน) 372 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน