0
มนุษยสัมพันธ์
"มนุษยสัมพันธ์" เป็นลักษณะวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรี ให้ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนได้ศึกษา และอาชีวศึกษา ปวส. ก็มีรายวิชาให้เลือกเรียนอีกด้วย
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "มนุษยสัมพันธ์" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เบื้องต้นมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ ความต้องการของมนุษย์ ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ การติดต่อสื่อสารเชิงมนุษยสัมพันธ์ ศิลปะการสนทนา ภาวะผู้นำกับมนุษยสัมพันธ์ การจูงใจเชิงมนุษยสัมพันธ์ ธรรมจริยาเนื่องกับมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง ความขัดแย้ง และการเกลี้ยกล่อม นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมบทสรุปในแต่ละบท ท้ายเล่มยังมีบรรณานุกรมให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นมนุษยสัมพันธ์ (Introduction to Human Relations)
บทที่ 2 พฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ (Natural Behavior of Human)
บทที่ 3 ความต้องการของมนุษย์ (Human Need)
บทที่ 4 ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ (Needs Theory of Human)
บทที่ 5 การติดต่อสื่อสารเชิงมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations Communication)
บทที่ 6 ศิลปะการสนทนา (Conversational Art)
บทที่ 7 ภาวะผู้นำกับมนุษยสัมพันธ์ (Leadership and Human Relations)
บทที่ 8 การจูงใจเชิงมนุษยสัมพันธ์ (Motivation to Human Relations)
บทที่ 9 ธรรมจริยาเนื่องกับมนุษยสัมพันธ์ (Ethics Connect With Human Relations)
บทที่ 10 รู้เรารู้เขาเพื่อพัฒนาตนเอง (Self & Thou Knowing to Development)
บทที่ 11 ความขัดแย้ง (Conflicts)
บทที่ 12 การเกลี้ยกล่อม (Persuasion)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382649 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 14 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน