0
มนุษย์กับเสรีภาพ : มุมมองทางปรัชญาคานท์, มิลล์, รอลส์
หนังสือที่จะช่วยเปิดปัญญาให้เรามองเห็น "ความเป็นมนุษย์" ที่เรามีเท่าเทียมกัน นั่นคือ เราทุกคนไม่ว่าเพศ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมใด ๆ ต่างมีความเป็นมนุษย์ผู้มีเหตุผล เสรีภาพ ความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีในตัวเอง
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "มนุษย์กับเสรีภาพ : มุมมองทางปรัชญาคานท์, มิลล์, รอลส์" เล่มนี้ จะช่วยเปิดปัญญาให้เรามองเห็น "ความเป็นมนุษย์" ที่เรามีเท่าเทียมกัน นั่นคือ เราทุกคนไม่ว่าเพศ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมใด ๆ ต่างมีความเป็นมนุษย์ผู้มีเหตุผล เสรีภาพ ความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีในตัวเอง มีอิสรภาพเหนือชีวิต ร่างกายและจิตใจของตนเองอย่างสมบูรณ์ นี่คือความหมายของ "ความเสมอภาคในความเป็นคน" หรือ "ความเป็นคนเท่ากัน" อันเป็น "รากฐานที่มั่นคง" ในการสร้างหลักการทางศีลธรรม ประโยชน์สุขส่วนรวม และความยุติธรรมทางสังคมและการเมือง ในการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพความเป็นคนของตนเองและทุกคนอย่างแท้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 เรามีเสรีภาพได้จริงใหม
บทที่ 2 ไม่มีเสรีภาพจะมีศิลธรรมได้ใหม
บทที่ 3 ยืนยันประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่ยืนยันเสรีภาพได้ใหม
บทที่ 4 ถ้าไม่มีเสรีภาพจะมีความยุติธรรมได้ใหม
บทที่ 5 เสรีภาพกับความเป็นไทยไปด้วยกันได้ใหม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860155 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน