0
มนุษย์สองหน้า
ในช่วงระยะเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้น "กามูส์" เป็นนักประพันธ์ผู้เดียวของประเทศฝรั่งเศสที่สามารถยืนหยัดเคียงข้าง "ซาร์ตร์" ได้ ทั้งในด้านความสามารถและชื่อเสียง...
ผู้แปล ตุลจันทร์
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในช่วงระยะเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้น "กามูส์" เป็นนักประพันธุ์ผู้เดียวของประเทศฝรั่งเศส ที่สามารถยืนหยัดเคียงข้าง "ซาร์ตร์" ได้ ทั้งในด้านความสามารถและชื่อเสียง กามูส์คล้ายกับซาร์ตต์ตรงที่เขาเป็นปัญญาชนที่ได้เข้าร่วมขบวนการเสรีชนใต้ดินต่อต้านพวกนาซีเยอรมัน และมีชื่อเสียงขึ้นมาตอนที่ทัพเยอรมันเลิกถอยจากการยึดครองประเทศฝรั่งเศส กามูส์คล้ายกับซาร์ตร์ในแง่ที่เขามีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของชาวฝรั่งเศส เพราะได้เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์และวารสาร ตลอดจนเขียนหนังสือออกมามากมายและได้รู้จักทั้งรางวัลและโทษของการมีชื่อเสียงอย่างฉับพลันทันทีเช่นเดียวกับซาร์ตร์ด้วย

คำนิยม
คำประกาศเกียรติคุณของราชบัณฑิตยสถานแห่งสวีเดนในโอกาส ที่กามูส์ได้รับรางวัลโนเบลเมื่อ พ.ศ.2500 ระบุไว้ว่า วรรณกรรมของกามูส์ "ชี้ให้เห็นประจักษ์ถึงปัญหาของโลกปัจจุบันที่ทำให้มนุษย์ต้องสำนึก" วรรณกรรมของกามูส์ทุกเรื่องเป็นวรรณกรรมแห่งความคิด เป็นวรรณกรรมที่ชวนให้คิดถึงปัญหาของปรัชญา ซึ่งในบางครั้งก็เป็นปัญหาที่ไม่มีผู้ใดจะแก้ได้เจตนา นาควัชระ
วิธีการเขียนของกามูส์ชวนอ่าน สำนวนของเขามีทั้งการบรรยายความ คำคม และถากถาง ซึ่งผู้แปลสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดี "มนุษยสองหน้า" นับเป็นหนังสือน่าอ่านเล่มหนึ่งจุฑาทิพย์ อุมะวิชนี
บทสรุปของ "มนุษยสองหน้า" จึงดูเหมือนจะประกาศแก่ผู้อ่านว่า มนุษย์เรานั้นไม่อาจตัดสินความชั่วในนามของความดีซึ่งเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำด้วยตัวเองได้ สิ่งทั้งหมดที่มนุษย์คาดหวังจะทำได้ ก็คือคอยรับรู้ความชั่ว และทำสิ่งที่ตัวเองพอจะทำได้คือ ประกาศมันออกมา!สุชาติ สวัสดิ์ศรี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167474441 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 127 x 185 x 8 มม.
น้ำหนัก: 135 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สามัญชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
ชื่อเรื่องต้นฉบับThe Fall
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน