0
มนุษย์...เกิดมาทำไม เล่ม 14 ตอน กรรมฐานลืมตา (ในชีวิตประจำวัน)
มรรคคือทางพลิกผันฝันใฝ่ ตั้งจิตดำเนินเดินไป สู่หลักชัยสิ้นวัฏฏะพระนิพพาน สะอาด สงบ สว่าง
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะทำให้คุณทราบว่ามนุษย์เกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่อตายเท่านั้นหรือ? คนสมัยพุทธกาลบรรลุธรรมได้อย่างไร? และอีกหลากหลาย ซึ่งได้เรียบเรียงขึ้นโดยอ้างอิงจากพระพุทธวจนะตามพระไตรปิฎก ประกอบกับประสบการณ์ในการปฏิบัติของผู้เขียนที่ทำให้ได้เห็นแนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินไปสู่ทางพ้นทุกข์ คือ มรรค ผล นิพพาน ชัดเจน และการเจริญสติปัฏฐาน 4 ทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นที่ทรงตรัสว่าเป็น "เอกกายนมรรค" 

สารบัญ

1. อารัมภบท
2. ทำไมต้องนั่งหลับตา
3. ทำไมต้องปิดวาจา
4. ทำไมต้องกรรมฐานลืมตา
5. กรรมฐานลืมตาคืออะไร
6. วิปัสสนาคืออะไร
7. อะไรเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดกิเลสตัณหา
8. โพธิปักขัยธรรมคือองค์ตรัสรู้
9. ไตรลักษณ์
10. พึงรู้ปรมัตถธรรม 4
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือมนุษย์...เกิดมาทำไม เป็นหนังสือธรรมะที่น่าสนใจที่สุดเล่มหนึ่ง ที่อดีตนายอำเภอสุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์ หรือพระสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน ในปัจจุบันได้ทุ่มเทเสียสละรวบรวมเรียงเรื่องขึ้นอย่างเป็นระบบ อ่านเข้าใจง่าย ผู้ไม่มีพื้นความรู้ทางพุทธศาสนา เมื่อได้อ่านหนังสือนี้ รับรองจะมีความรู้ความเข้าใจพระพุทธศาสนามากขึ้น...พระเทพปริยัติ- เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง
หนังสือมนุษย์เกิดมาทำไม? เป็นหนังสือมีคุณค่ามากทางพระพุทธศาสนาและต่อมนุษยชาติที่คุณสุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์ ได้รวบรวมเรียบเรียงเขียนขึ้น เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจ นำไปพิจารณา เพื่อให้เป็นหลักในการสร้างที่พึ่งให้แก่ตน มุ่งทำตนเองให้ประเสริฐยิ่งขึ้น...พระราชธรรมโกศล- เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือ มนุษย์...เกิดมาทำไม ซึ่งเขียนโดยคุณสุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์ บัดนี้มาถึงเล่มที่ 14 แล้ว มีชื่อที่แปลกมากคือ ตอนกรรมฐานลืมตา (ในชีวิตประจำวัน) นับว่าท้าทายความรู้สึกของคนทั่วไป เพราะส่วนมากจะรู้กันแต่กรรมฐานหลับตา อาตมาได้อ่านต้นฉบับแล้วสมชื่อหนังสือจริงๆ ก็ยังไม่พูดถึงมาก อยากให้อ่านเองจะเข้าใจกว่าพระศรีวชิราภรณ์- รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742259853 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 18 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์นิธิชมรมเผยแพร่พระสัทธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม, กองทุน
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน