0
มรรคเธอประเทศไทย
นำทาง "ความยั่งยืน" ของสังคมไทย จับพิกัดใหม่บนเส้นทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ ด้วยภูมิปัญญาสากล
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "มรรคเธอประเทศไทย" รวมบทความเกี่ยวกับเรื่องของสังคม และเรื่องจิปาถะที่ได้สังเกตจดจำมาจากการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ การพเนจรของ ดร.วิรไท สันติประภพ ในช่วงหลัง ยังรวมถึงการพเนจรภายในจิตใจ ตามศรัทธาและความสนใจในพุทธศาสนาที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ หลายบทความได้เชื่อมโยงมุมมองทางพุทธศาสนาเข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย ชื่อหนังสือ ก็บอกชัดเจน ถึงเจตนาที่จะนำเสนอแนวทาง ที่จะให้ประเทศนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ จากปัญหาทั้งมวล ที่เผชิญกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความเหลื่อมล้ำ เรื่องการชะงักงันทางการพัฒนา ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม ตลอดไปจนถึงความแตกแยกที่เราเผชิญกันอยู่ ในหนังสือ "มรรคเธอประเทศไทย" นอกจากจะนำเสนอแนวทางต่างๆ ในการแก้ปัญหาประเทศแล้ว ยังสะท้อนถึงวิธีการคิดวิเคราะห์ของผู้เขียน สะท้อนถึงเจตน์จำนงแน่วแน่ที่เชื่อมโยงกับทุกสิ่งที่พบเห็นให้เข้ากับปัญหาที่ประเทศไทยประสบอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงตัวอย่างกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้เข้าใจถึงปัญหาในมิติต่างๆ ได้อย่างกล้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่แม่นยำ

สารบัญ

- ธรรมะกับทุนนิยม
- หลักกลบลบกรรมกับการคอร์รัปชั่น
- เศรษฐศาสตร์กับสติ
- สืบสานศาสตร์แห่งศรัทธา
- Need or Greed?: คำถามสำคัญจางองค์ทะไลลามะ
- สังคมไทยกับความตาย
- อยากมีนักการเมืองไทยแบบ ดร.อัมเบดการ์
- ข้อคิดจากเยรูซาเล็ม
- คิดถึง "วินัย"
- บทเรียนจากมูกาเบ
ฯลฯ

คำนิยม
กว่า 15 ปีที่ผ่านมา ดร.วิรไท สันติประภพ ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งคงเส้นคงวา ถึงเจตนาความพยายามที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับการ "ฝึก" มาอย่างดี มารับใช้ประเทศไทยเพื่อการพัฒนาเข้าสู่สังคมที่มีความสุขความเจริญ ไม่ว่าจะในฐานนะอื่นใด ดร.ก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนน้อยคน ที่ได้รับการการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็น "คนเก่งและคนดี" จากทุก วงการ หนังสือ "มรรคเธอประเทศไทย" เล่มนี้ สะท้อนความเป็นตัวตนของ ดร.ได้เป็นอย่างดีบรรยง พงษ์พานิช
เราโชคดีที่มีนักเศรษฐศาสตร์ชื่อ ดร.วิรไท สันติประภพ แต่โชคดีสองชั้นที่เขาชอบเขียนหนังสือ หนังสือเล่มนี้จะชี้ชวนให้ท่านครุ่นคิดถึง "มรรค" สู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมของประเทศไทยไปพร้อมกันกับ "นักเศรษฐศาสตร์พเนจร" นักเศรษฐศาสตร์ส่วนน้อยที่ไม่เพียงแต่สนใจศึกษาธรรมะอย่างจริงจัง แต่ยังพยายามแผ้วถางหนทางอย่างเป็นระบบ สู่ระบอบ "ทุนนิยมที่มีศีลธรรม" อันอาจเป็นคำตอบและทางออกของไทยในการต้านทานลัทธิทุนนิยมเสรีสุดขั้ว วัตถุนิยมสุดโต่ง และการเมืองผูกขาด ซึ่งได้สร้างความเสียหายมาแล้วนักต่อนัก ทว่ายังเป็นกระแสที่พัดแรงอยู่ในปัจจุบัน ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการอ่านสฤณี อาชวานันทกุล
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742281892 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 292 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน