0
มหันตภัยโลกร้อนกับความจริงที่ไม่มีใครพูดถึง
ความรู้จากปัญญาญาณทางธรรม สู่การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ จนพบข้อมูลที่ชวนสะพรึง และต้องเร่งแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในปัจจุบัน.. นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยหลายสำนักได้ข้อสรุปว่า.. ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุสำคัญมาจากขยะพลาสติกและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ไม่มีใครเลยที่จะตระหนักว่า แท้ที่จริงแล้วยังมีปัจจัยสำคัญอื่น ๆ อีกที่เป็น "ตัวเร่ง" ส่งผลกระทบทำให้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ทวีความรุนแรงมาถึงจุดนี้ หนังสือที่ท่านกำลังถืออยู่นี้อาจถือเป็นเล่มแรกของโลกที่เปิดเผยตัวเร่งของการเกิดภาวะโลกร้อนนี้ โดยความรู้นี้เกิดจากปัญญาญาณ ของ "อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล" วิปัสสนาจารย์ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมามากกว่า 2 หมื่นชั่วโมง จากนั้น ทีมผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงอาทิ ทั้งนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ได้ค้นคว้าหยิบยกงานวิจัยและหลักฐานสำคัญทางวิทยาศาสตร์ มาพิสูจน์ความรู้นี้อย่างเป็นเหตุเป็นผล จนพบข้อมูลที่ต้องตื่นขึ้นมารับรู้ความจริงอันน่าประหวั่นพรั่นพรึง และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย รวมทั้งเสนอแนะวิธีการแก้ไขและเยียวยา ภาวะโลกร้อนดังกล่าวอย่างถูกต้องและตรงจุด ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกัน จากทุกภาคส่วนอย่างเร่งด่วน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป..

สารบัญ

1 มหันตภัยโลกร้อน กับความจริงที่ไม่มีใครพูดถึง โดย อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล
2 ย้อนรอยภาวะโลกร้อน โดย ดร.กนกทิพย์
3 อินเทอร์เน็ต กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และความร้อน โดย ธีรพัฒน์
4 ดิจิทัลดาต้าท่วมโลก โดย ศุภฤกษ์
5 เมื่อโลกกลายเป็นเตาไมโครเวฟขนาดใหญ่ โดย ร.อ.พิทักษ์ และ ดร.กนกทิพย์
6 อารมณ์ทางธรรมกับความเกี่ยวพันธ์กับทางโลก โดย อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล
7 จากวันนั้น จนถึงวันที่ได้เห็นความจริง โดย สุนิสา
8 ภาวะโลกร้อนเกี่ยวกับเรายังไง? โดย ฐิติกานต์
9 โลกอนาคตและคริปโตเตอเรนซี กับโลกที่เคยสวยงาม โดย ศุภฤกษ์
10 เมื่อนักเศรษฐศาสตร์มองภาวะโลกร้อน โดย สุธี
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้มีการวางเค้าโครงเรื่องเป็นอย่างดี ที่จะช่วยปูพื้นฐานให้แก่ผู้อ่าน ที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์นัก โดยเนื้อหาที่นำเสนอเป็นการผสมผสานระหว่างความรู้อันเกิดจากปัญญาญาณของผู้เขียน และการเชื่อมโยงกับเหตุผล และหลักทฤษฎีสำคัญตามที่ผู้เขียนท่านอื่น ๆ มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่แตกต่างกันไป ทำให้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลาย จากเรื่องวิทยาศาสตร์ไปถึงเศรษฐกิจการเงิน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลต่อการกำหนดนโยบายการลดโลกร้อน ด้วยสไตล์การถ่ายทอดที่กระชับ และจบเป็นตอน ๆ ทำให้ผู้อ่านจะได้รับมุมมองในแต่ละเรื่องได้โดยง่าย อีกทั้งลีลาการถ่ายทอดเรื่องราว ก็ทำให้เกิดความสนุกน่าสนใจน่าติดตามไปจนถึงบทสุดท้ายดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์- นักวิชาการด้านพลังงาน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168125076 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 145 x 200 x 14 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์โรงเรียนแห่งชีวิต, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน