0
มหัศจรรย์สีสันพรรณไม้ด่าง
ไม้ด่างคือพืชที่แสดงอาการด่างตามส่วนต่าง ๆ ทั้งลำต้น ใบหรือดอกลักษณะด่างที่เกิดขึ้นจากการแซมสีต่าง ๆ ทั้งขาว เหลือง เทา ฟ้า ชมพู ซึ่งอาจจะมีสีสันและลวดลายแตกต่างกันไปปนอยู่บนใบสีเขียว
หนังสือ522.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเกี่ยวกับไม้ด่างเพื่อให้ค้นคว้าให้ศึกษาไม่มากนักและก็ยังไม่มีเล่มใดที่มีเนื้อหาตรงตามความต้องการของนักเล่นไม้ด่างทั้งหมด ส่วนใหญ่ก็จะมีเฉพาะรูปภาพและชื่อของต้นไม้ชนิดนั้น ๆ พร้อมทั้งลักษณะนิสัยของต้นไม้อย่างสั้น ๆ และจัดแบ่งกลุ่มไปตามตัวอักษรและวงส์ของพืช สำหรับหนังสือ "มหัศจรรย์สีสันพรรณไม้ด่าง" มีเป้าหมายสำหรับผู้ที่รักและสนใจไม้ด่างขั้นเริ่มต้นที่อยากพัฒนาตัวเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ที่ชื่นชอบพรรณไม้ด่างไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้!

สารบัญ

บทที่ 1 ธรรมชาติของไม้ด่าง
บทที่ 2 วิธีหาไม้ด่างอย่างได้ผล
บทที่ 3 การเลือกซื้อและปลูกเลี้ยงไม้ด่าง
บทที่ 4 การขยายพันธุ์ไม้ด่าง
บทที่ 5 ไม้ด่างกับการฉายรังสีและการใช้สารเคมี
บทที่ 6 ไม้ด่างมูลค่าเพิ่ม
บทที่ 7 การพัฒนาพันธุ์ไม้ด่าง
บทที่ 8 100 เทคนิคจากประสบการณ์
บทที่ 9 พรรณไม้ด่างเพื่อการใช้งาน
บทที่ 10 แหล่งศึกษาและเรียนรู้ไม้ด่าง
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับไม้ด่างไว้อย่าง หลากหลายและน่าสนใจ โดยได้เรียบเรียงขึ้นจากการค้นคว้าและประสบการณ์ เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปหรือผู้มีความรู้เกี่ยวกับไม้ด่างในระดับต้นจนถึงผู้ที่ต้องพัฒนาความรู้ให้สูงขึ้น ปัจจุบันหนังสือในด้านนี้ยังไม่มีการพิมพ์เผยแพร่อย่างแพร่หลาย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อวงการไม้ด่างไทยดร.ชอบ คณะฤกษ์
หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าสำหรับนักไม้ประดับ ซึ่งทุกคนควรมีไว้ในครอบครองไม่น้อยกว่า 1 เล่ม เพื่อสามารถทยอยนำมาเปิดอ่านและดูภาพที่ทรงคุณค่าเหล่านี้เป็นเวลาอีกหลายปีจากนี้ไปรศ.ดร. สุรวิช วรรณไกรโรจน์
อาจารย์เป็นผู้ที่มีหัวใจรักไม้ด่างอย่างจริงจัง ได้รวบรวมสะสมไม้ด่างที่แปลกและหายากไว้มากมาย เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนในวงการไม้ด่าง และได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดไม้ด่างอยู่เนือง ๆ เชื่อใจเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับไม้ด่างที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์กับผู้สนใจปลูกเลี้ยงไม้ด่างและผู้มีใจรักไม้ด่างอย่างแน่นอนปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169271604 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด: 130 x 181 x 10 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์สุภา, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน