0
มหัศจรรย์แห่งเทคนิค : เพื่อให้เข้าถึงหัวใจ (PDF)
ให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคในเชิงปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงหัวใจในการนำไปใช้งานจริงให้ได้ผล
หนังสือ315.00 บาท
e-books(PDF) ?245.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคในเชิงปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงหัวใจในการนำไปใช้งานจริงให้ได้ผล เช่น การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค เรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเครื่องมือในที่ใช้ในการวิเคราะห์หุ้น การปรับใช้เครื่องมือทางเทคนิคในภาคปฏิบัติ
คุณจะทราบว่าเมื่อใดควรซื้อและเมื่อใดควรขายหุ้น เมื่อใดควรหยุดขายหุ้น    ชั่วคราวเพื่อดูภาวะของตลาดให้แน่ใจก่อน

สารบัญ


สารบัญ

 • 1 บทนำ

 • 2 ทฤษฎีดาว

 • 3 เส้นแนวโน้ม

 • 4 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

 • 5 รูปแบบราคา

 • 6 แผนภูมิแท่งเทียน

 • 7 Point & Figure

 • 8 ดัชนีบ่งชี้

 • 9 เครื่องมือทางเทคนิค

 • 10 บทสรุปแนวปฏิบัติ

 • ภาคผนวก ก. แนวทางวิเคราะห์ทางเทคนิค

 • ภาคผนวก ข. การศึกษาต่อในขั้นมหาวิทยาลัย

 • ภาคผนวก ค. คำอธิบายความหมายตารางทางเทคนิค

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9786160806157 (PDF) 239 หน้า
  ชนิดกระดาษ: PDF
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน