0
มหาวิทยาลัยไทย : พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในกำกับ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
นำเสนอให้เห็นภาพของพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชการที่ 5 มาจนถึงยุคปัจจุบัน
หนังสือ133.00 บาท
e-books(PDF) ?120.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ มุ่งที่จะนำเสนอให้เห็นภาพของพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชการที่ 5 มาจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ความมุ่งหมายในการพยายามแสวงหาประสิทธิภาพในการบริหารงานและความเป็นเลิศในทางวิชาการ โดยเฉพาะในเรื่องการให้การศึกษาและการวิจัย อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นแนวทางในการทำความชัดเจน ในเรื่องข้อจำกัดของระบบราชการที่มีต่อการบริหารงานอุดมศึกษา

สารบัญ

บทที่ 1 การอุดมศึกษาในฐานะภารกิจของรัฐ
บทที่ 2 รัฐไทยกับการอุดมศึกษา
บทที่ 3 รูปแบบในทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยไทย
บทที่ 4 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในประเทศไทย
บทที่ 5 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย
บทที่ 6 กฎหมายมหาชนสมัยใหม่และองค์กรของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมตรวจสอบและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163142436 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 121 x 185 x 14 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน