0
มองมุมใหม่ วิกฤตเศรษฐกิจโลก
เจาะลึกวิกฤตเศรษฐกิจโลก ที่สร้างความหายนะร้ายแรงสุดในรอบ 80 ปี
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือเล่มอื่นที่กล่าวถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งล่าสุด คือเสนอสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เจาะลึกและกว้างไกลกว่ากรอบคิดเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมใหม่ที่มุ่งแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเฉพาะหน้า หรือปรับปรุงกฎเกณฑ์การควบคุมธนาคาร สถาบันการเงิน เพื่อพยุงระบบเศรษฐกิจทุนนิยมให้ฟื้นได้ช่วงสั้นๆ ผู้เขียนในฐานะที่เป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบองค์รวม วิเคราะห์วิกฤตเศรษฐกิจถดถอยครั้งนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของตัวระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่เป็นตัวการสร้างความขัดแย้งและวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยโดยตรง ที่ควรจะศึกษาและหาทางแก้ไขให้ถึงต้นตอของปัญหาอย่างแท้จริง

    ถือเป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการที่จะปฏิรูประบบเศรษฐกิจการเมืองให้เป็นแบบใหม่ที่ต่างไปจากทุนนิยมอุตสาหกรรมผูดขาดโดยสิ้นเชิง เพื่อพัฒนาสังคมของเราให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และอยู่ได้อย่างยั่งยืน มากกว่าที่จะแก้ปัญหาแบบให้เงินคงคลัง และเงินกู้ไปกระตุ้นเศรฐกิจแบบอุ้มให้คนรวยได้เปรียบคนจนต่อไป และฟื้นเพียงช่วงสั้นๆ ต่อไปก็จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยระลอกแล้วระลอกเล่า รวมทั้งวิกฤตทางการเมือง สังคม และสภาพแวดล้อม...

สารบัญ

1. เศรษฐกิจโลกและประเทศที่สำคัญ
2. สภาพและปัญหาพื้นฐานของเศรษฐกิจโลก
3. วิกฤตทุนนิยมการเงินในสหรัฐฯ
4. วิกฤตทุนนิยมการเงินในสหรัฐฯ
5. วิกฤตเศรษฐกิจถดถอยของโลกและผลกระทบต่อไทย
6. ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่
7. แนวทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

ภาคผนวก: เอกสารของ "กลุ่มประเทศทางเลือกโบลิวาร์ เพื่อประชาชนอเมริกาของเรา" (ALBA) ในการประชุมสุดยอดผู้นำแห่งอเมริกา 17 เเมษายน 2009

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786115360116 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 141 x 211 x 9 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน