0
มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม
ปาฐกถาทรงบรรยายและพระราชนิพนธ์บทความเรื่อง "มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม" ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงแสดงและทรงเรียงร้อยในการสัมนาทางวิชาการ "70 ปี
หนังสือ248.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปาฐกถาทรงบรรยายและพระราชนิพนธ์ บทความเรื่อง "มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม" ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงแสดงและทรงเรียงร้อยในการสัมมนาทางวิชาการ "70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1949" เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านั้น ดุจดั่งหน้าต่างที่เผยความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคมจีนผ่านถ้อยคำและความคิดที่กลั่นกรองเรียงร้อยผ่านนวนิยาย บทละคร และเรื่องสั้น จากนักเขียนจีน ร่วมสมัย 13 ท่าน

    "นวนิยายสามารถเป็นข้อมูลหลักฐานเสริม ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์สังคมได้ในหลายแง่มุม นวนิยายจีนที่แปลมา...มีทั้งที่เหมือนดั่ง บันทึกประวัติศาสตร์ผ่านวรรณกรรม เรื่องที่สะท้อนชีวิตสังคมหมู่บ้าน เรื่องที่สะท้อนวิถีชีวิตค่านิยมในสังคมจีนปัจจุบันในเมืองใหญ่ วรรณกรรมแปลเหล่านี้มีคุณค่าที่จะอ่านเสริม เพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมจีน" 

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160450527 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน