0
มองหาคุณค่าชีวิต
คำตอบสู่หนทางแห่งการพัฒนาตน เพื่อค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คุณค่าของชีวิตคืออะไร" คำถามที่หลายคนก็ยังหาคำตอบไม่ได้ แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีคนอีกจำนวนมาก ที่ไม่เพียงเกิดมาเท่านั้น แต่เกิดมาเพื่อช่วยพัฒนามนุษย์อีกด้วย เขาสามารถพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า และส่งต่อคุณค่านั้นให้คนอื่นได้ คนเหล่านี้มีกี่ประเภท มีปรัชญาในการดำรงชีวิตอย่างไร และเขาทำชีวิตธรรมดา ๆ ให้เป็นชีวิตที่มีคุณค่าได้อย่างไร ค้นหาคำตอบจาก ว.วชิรเมธี และ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ที่จะช่วยชี้ให้เรามองโลกอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ พร้อมแนะแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

สารบัญ

ภาค 1 มองหาคุณค่าชีวิต
- เกิดอย่างไรให้เป็นยอดคน
- เชิงอรรถท้ายบท ภาค 1

ภาค 2 ประดับไว้ในโลกา
- เหตุปัจจัยต้องไปด้วยกัน
- เหตุแห่งความสำเร็จ
- ถอดรหัสความดีมาใส่ตัวเรา
- ประดับไว้ในโลกา
ฯลฯ

ภาค 3 คำถามนำชีวิต
- ความรู้ท่วมหัวเอาตัวให้รอด
- สร้างคนดีสำคัญกว่าสร้างคนเก่ง
- ความสุขอยู่ที่ใจเรา
- การศึกษาคือชีวิต
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้อ่านในการที่จะช่วยให้เข้าใจชีวิตของตนเองได้ดีขึ้น เป็นแนวทางที่จะนำเราไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และทำให้เราเป็นยอดคนที่สามารถสร้างตนได้ด้วยวิถีธรรมดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169313601 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 127 x 186 x 13 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ยูรีด, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน