0
มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 กิจกรรม
ตำราเรียนสำหรับพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อ "การสื่อสาร" เสริมสร้างทักษะในการสื่อสารตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาได้ในทันที
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 กิจกรรม" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่จัดทำตามมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น JF (JE Standard) คำว่า "มะรุโกะโตะ" ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง "รวมทุกอย่าง" การใช้ชื่อนี้เพื่อจะสื่อว่าเป็นหนังสือที่รวม "ภาษาและวัฒนธรรม"  "การสื่อสารที่ใช้กันจริง"  "ชีวิตและความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่แท้จริงของชาวญี่ปุ่น" ซึ่งภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 9 ตอน จำนวน 18 บท แต่ละบทนำเสนอการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การรับประทานอาหารที่ร้าน การซื้อของออนไลน์ การพบปะเพื่อนใหม่ และท้ายบทให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านภาพวาดและภาพถ่ายอย่างสนุกสนาน ดาวน์โหลดฟรี! ซีดีและสื่อการเรียนการสอนมากมาย ซึ่งควรใช้คู่กับ "มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 เพิ่มพูนความเข้าใจ" 

สารบัญ

1 เพื่อนใหม่ : Atarashii tomodachi
2 การรับประทานอาหารที่ร้าน : Mise de taberu
3 ท่องเที่ยวโอะกินะวะ : Okinawa ryokoo
4 งานเทศกาลญี่ปุ่น : Nihon-matsuri
5 วันพิเศษ : Tokubetsuna hi
6 การซื้อของออนไลน์ : Netto-shoppingu
7 เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม : Rekishi to bunka no machi
8 การใช้ชีวิตและกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : Seekatsu to eko
9 ชีวิตผู้คน : Jinsee

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437518 (ปกอ่อน) 186 หน้า
ขนาด: 213 x 298 x 8 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2018
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Sanshusha Publishing Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน