0
มังคุด
หนังสือ38.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง20.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้จะพาไปรู้จัก "มังคุด" ในทุกๆด้านมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์มังคุดในปัจจุบัน   ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และพันธุ์ ไปจนถึงการขยายพันธุ์    ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่และการปลูก การดูแลรักษา การตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ย ให้น้ำ การออกดอก การติดผล การเก็บเกี่ยวผล โรคและแมลง ตลอดจนถึงสภาพการตลาด พร้อมกับปัญหาที่พบ   นอกจากนี้ยังมีการให้คุณค่าทางอาหารที่มีในมังคุด และวิธีการแปรรูปมังคุดให้อีกด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทางด้านนี้เป็นอย่างมาก

สารบัญ

- สถานการณ์มังคุดในปัจจุบัน
- ลักษณะทางพฤษศาสตร์
- พันธุ์มังคุด
- การขยายพันธุ์
- การเลือกพื้นที่ปลูก
- การให้น้ำและปุ๋ย
- การตัดแต่งกิ่งและกำจัดวัชพืช
- นิสัยการออกดอกและติดผล
- โรค-แมลงและการป้องกันกำจัด
- การเปลี่ยนสีของผลและการเก็บเกี่ยว
- ...ฯลฯ...

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2223340000143 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 4 มม.
น้ำหนัก: 85 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ฐานเกษตรกรรม, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน