0
มัธยม ชุด 3 สารพันความรู้ระดับมัธยม (Book Set)
สารพันวิชาความรู้ทั้งคณิต, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ไทย, อังกฤษ, จีน และนานาสาระ
หนังสือ10,000.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สารพันวิชาความรู้ทั้งคณิต, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ไทย, อังกฤษ, จีน และนานาสาระ เพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านการเงิน และแรงบันดาลใจสู่อาชีพในอนาคต เช่น พ่อรวยสอนลูก ถ่ายภาพออนไลน์ หรือคู่มือเซียนคอมพิวเตอร์อีกหลากหลายเล่มในชุดนี้

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840137555 (-ไม่ระบุ) 0 หน้า
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน