0
มัสยิดในกรุงเทพฯ (PDF)
มองประวัติศาสตร์สังคมมุสลิม ตั้งแต่สร้างกรุงเทพฯ - พ.ศ.2552 ผ่านสถาปัตยกรรมมัสยิด
หนังสือ242.25 บาท
e-books(PDF) ?169.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มัสยิด สถาปัตยกรรมที่เป็นมากกว่าศาสนสถานแห่งศาสนาอิสลาม แต่มัสยิดยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวมุสลิมอีกด้วย ซึ่งหากนับมัสยิดในกรุงเทพฯ แล้วมีมากมายหลายแห่ง มัสยิดเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาประวัติศาสตร์ชาวมุสลิมได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ แนวคิดที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมศาสนา รวมไปถึงรูปแบบสถาปัตยกรรม หนังสือเล่มนี้ เป็นเล่มแรกที่รวบรวมข้อมูลด้านแนวคิด และรูปแบบสถาปัตยกรรมมัสยิดในกรุงเทพมหานครไว้ได้อย่างครบถ้วน โดย ผศ.ดร.อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม อีกทั้งยังเป็นชาวมุสลิมอีกด้วย

สารบัญ

1. บทนำ : มัสยิดกับอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิม
2. ความเป็นมาของชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ
3. มัสยิด : มุมมองด้านสถาปัตยกรรมอิสลาม
4. แนวคิดและรูปแบบในงานสถาปัตยกรรมมัสยิดในกรุงเทพฯ
5. มัสยิดในมโนทัศน์ของมุสลิมในกรุงเทพฯ
6. บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300015072 (PDF) 338 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน