0
มาตรการเศรษฐกิจโอบามา (PDF)
ธุรกิจที่ใหญ่โตยั่งยืนที่สุดในอเมริกา คือ ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของสหรัฐ ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The U.S. Government นั่นเอง
ผู้เขียน ปรีชา ทิวะหุต
หนังสือ114.00 บาท
e-books(PDF) ?99.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของ "บารัค โอบามา" ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการพัฒนาพลังงานสะอาด การพัฒนาวิทยาศาสตริและเทคโนโลยี การปรับสร้างความททันสมัยแก่โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การส่งเสริมการศึกษา การบริการสาธารณสุข ตลอดจนรักษาตำแหน่งงานภาครัฐเอาไว้ และปกป้องบริการพื้นฐานของรัฐฐะ โดยแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแบบหน้าต่อหน้า พร้อมทั้งยังมีตัวอย่างคำวิจารณ์นโยบายให้คุณได้ศึกษา ซึ่งจะแสดงให้คุณได้เห็นว่า ธุรกิจที่ใหญ่โตยั่งยืนที่สุดในอเมริกา คือ ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของสหรัฐ ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The U.S. Government นั่นเอง

สารบัญ

1. สร้างตำแหน่งด้วยพลังงานอเมริกันที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ
2. ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจของเราด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ปรับสร้างความทันสมัยแก่ ถนนหนทาง รระบบขนส่งชานเมือง และทางน้ำ
4. การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21
5. ระบบบริการสาธารณสุขที่มีต้นทุนต่ำลง
6. ช่วยเหลือคนทำงานที่ประสบภัยเศรษฐกิจ
7. รักษาตำแหน่งงานภาครัฐเอาไว้ และปกป้องบริการพื้นฐานของรัฐฐะ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300001730 (PDF) 63 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน