0
มาตราตัวสะกดประถมต้น แบบกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย
มาฝึกฝนการจดจำให้คล่องและท่องให้แม่นไปกับมาตราตัวสะกดไทยทุกแม่ ที่จะทำให้คุณหนูๆ สะกดคำไทยได้อย่างถูกต้อง พร้อมแบบกิจกรรมฝึกทักษะแสนสนุกช่วยให้เพลิดเพลินและได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กัน
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มาร่วมฝึกฝนการจดจำให้คล่องและท่องให้แม่นไปกับมาตราตัวสะกดไทยทุกแม่ ที่จะทำให้คุณหนู ๆ สะกดคำไทยได้อย่างถูกต้อง พร้อมแบบกิจกรรมฝึกทักษะแสนสนุกช่วยให้เพลิดเพลินและได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กันในเล่ม

สารบัญ

- พยัญชนะ
- มาตราตัวสะกด
- สระคงรูป สละลดรูป สระแปลงรูป
- แบบฝึกหัดมาตราแม่ กง
- แบบฝึกหัดมาตราแม่ กม
- แบบฝึกหัดมาตราแม่ เกย
- แบบฝึกหัดมาตราแม่ เกอว
- แบบฝึกหัดมาตราแม่ กก
- แบบฝึกหัดมาตราแม่ กด
- แบบฝึกหัดมาตราแม่ กน
- แบบฝึกหัดมาตราแม่ กบ
- แบบฝึกหัดมาตราแม่ ก กา

- แบบฝึกหัดทบทวน
- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757413879 (ปกอ่อน) 60 หน้า
ขนาด: 162 x 284 x 4 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน