0
มายด์แม็ปพร้อมใช้ใน 5 นาที
สุดยอดการพัฒนาตัวเองที่คุณต้องอ่าน "ง่าย ชัดเจน ทำได้จริง"
หนังสือ84.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "มายด์แม็ปพร้อมใช้ใน 5 นาที" เล่มนี้ แนะนำให้ผู้ไม่เคยรู้จัก "มายด์แม็ป" ซึ่งเป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่ช่วยให้คนธรรมดา ฉลาด สร้างสรรค์ และสื่อกับคนอื่นได้ดีขึ้น มายด์แม็ป เป็นเครื่องมือในการจดบันทึกความคิดและข้อมูล ที่ใช้สมองทั้งสองซีก ครึ่งเล่มแรก จะเป็นภาควิชาการที่แสดงความเป็นมา หลักการ ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับมายด์แม็ป และแนะนำวิธีเขียนมายด์แม็ปอย่างถูกวิธี ตามที่ "โทนี บูซาน" ผู้ประสิทธิ์ประสาทกำหนดไว้เมื่อสี่สิบปีก่อน ครึ่งหลัง เป็นตัวอย่างของการใช้งานจริงของผู้คนต่างวัย ต่างอาชีพ และต้นแบบพร้อมใช้ ที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆ ของชีวิต ทั้งเรื่องส่วนตัว การเรียนการสอน และในธุรกิจการงานหนังสือ เขียนโดยผู้ที่คร่ำหวอดในการสอนมายด์แม็ปมาแล้วเกือบยี่สิบปี

    เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และพนักงานสถานประกอบการต่างๆ เพราะเขียนให้เข้าใจง่าย เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีตัวอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับผู้ที่รู้จักหรือใช้แบบครึ่งๆ กลางๆ อยู่ ก็สามารถยกระดับการใช้ ให้เต็มศักยภาพของสมองของตนเองได้

สารบัญ

บทที่ 1 อะไร?
บทที่ 2 ใคร?
บทที่ 3 ทำไม? ...ทำไมจึงต้องใช้มายแม็ป
บทที่ 4 อย่างไร? ...เขียนมายแม็ปอย่างไร
บทที่ 5 ตัวอย่างที่ใช้งานจริง
บทที่ 6 ต้นแบบพร้อมใช้ (Template)

คำนิยม
"ชอบมากๆ ได้เห็นไอเดีย และโอกาสในการนำไปใช้จริงมากมาย ชอบวิธีการสื่สารสไตล์นี้มาก ครับ"คุณจิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย
"ธุรกิจของผมอาศัยความร่วมมือ และความไว้วางใจในหมู่ Partners Connection เป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยกว่าคุณภาพในการบริการ หลักสูตรที่จัดให้กลุ่มเจ้าของบริษัท Logistic จากกว่า 30 ประเทศจากทั่วโลกคราวนี้ได้ผลตอบรับดีมากๆ ได้รับคำชื่นชมจากหลายคน ในเรื่องการเห็นโอกาสในการช่วยเหลือกันและเคล็ดลับง่ายๆ อีกหลายอย่าง ที่สามารถนำไปใช้ในการทำการตลาด แบบบอกต่อที่ได้ผลจริง แนะนำหลักสูตรนี้ครับ"คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์- ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีโอ โกบอลโลจิสติกส์ กรุ๊ป
"ประทับใจเทคนิคการนำ Mind Map ไปใช้ในขั้น Advance แบบนี้มากครับ ช่วยให้ผมมองเห็นโอกาสในการต่อยอดขยายธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และยังประยุกต์ใช้สร้างสายสัมพันธ์ในหมู่พนักงานได้ดีมากครับ Work สุดๆ"คุณ ณะฐพล มนธาตุผลิน- IBM - Training Manager
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167693194 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 146 x 209 x 8 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ขวัญข้าว ' 94, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน