0
มายาคติในการบริหารงานบุคคล
รวมเรื่องที่มักเข้าใจผิดในการบริหารงานบุคคล เอาไว้ทั้งหมด 24 เรื่อง อาทิ การทดลองงานทำได้ไม่เกิน 120 วัน, ควรปรับเงินเดือนให้กับพนักงานที่เรียนจบคุณวุฒิที่สุงขึ้น ฯลฯ
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "มายาคติในการบริหารงานบุคคล" เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องที่มักจะเข้าใจผิดในการบริหารงานบุคคล หรือที่ผู้เขียนเรียกว่า "มายาคติ" เอาไว้ทั้งหมด 24 เรื่อง อาทิ การทดลองงานทำได้ไม่เกิน 120 วัน, ควรรับเงินเดือนให้กับพนักกงานที่เรียนจบคุณวุฒิที่สูงขึ้น, บริษัทใช้เงินเดือนเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยและค่าล่วงเวลา, HR ควรเป็นคนที่มีอำนาจและหน้าที่ตักเตือนพนักงานทุกคนได้ทั้งบริษัท เป็นต้น มานำเสนอและบอกถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในแต่ละเรื่องไว้ด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย สนุก และน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง!

สารบัญ

บทที่ 1 คนที่เป็นผู้บริหารจะต้องเป็นกรรมการสัมภาษณ์ได้ทันที
บทที่ 2 ผู้บริหารระดับสูงจะมีทักษะการสัมภาษณ์คัดเลือก ผู้สมัครงานดีกว่าคนที่ตำแหน่งต่ำกว่า
บทที่ 3 คนที่จบจากสถาบันดังและมีเกรดเฉลี่ยนสูงจะทำงานดี จึงกำหนดอัตราเริ่มต้นตามสถาบัน
บทที่ 4 ไม่ต้องทำสัญญาจ้างเพราะพนักงานจะได้ไม่มีหลักฐานไปฟ้องศาลแรงงาน
บทที่ 5 การทดลองงานทำได้ไม่เกิน 120 วัน
บทที่ 6 บริษัทจะเลิกงานพนักงานชั่วคราวเมื่อไหร่ก็ได้ตามสัญญา โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
บทที่ 7 คนที่จบต่างประเทศ ภาษาอังกฤษดีกว่าคนจบในประเทศ จึงกำหนดเงินเดือนเริ่มต้นให้สูงกว่า
บทที่ 8 ควรปรับเงินเดือนให้กับพนักงานที่เรียนจบคุณวุฒิสูงขึ้น
บทที่ 9 บริษัทจะออกกฎระเบียบใดๆ ก็ได้ พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้น
บทที่ 10 บริษัทมีสิทธิเรียกเงินค้ำประกันการทำงานทุกตำแหน่งงาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167444819 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 9 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน