0
มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 (2nd Edition) +เฉลย
ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นที่ได้รับความนิยม และการยอมรับจากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลกปรับปรุงเนื้อหาจาก "มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรญี่ปุ่น"
ผู้เขียน 3A Corporation
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นที่ได้รับความนิยม และการยอมรับจากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลก ปรับปรุงจาก "มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรญี่ปุ่น" โดยในหนังสือ "มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 (2nd Edition) ฉบับ audio streaming" มีเนื้อหาประกอบด้วยบทเรียน 12 บท (1-12) และเฉลยเป็นตัวเล่มแยก มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยหัวข้อเรื่องใกล้ตัว และโต้ตอบอย่างง่าย ๆ ได้ในสถานการณ์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ในแต่ละบทประกอบด้วย รูปประโยค ประโยคตัวอย่าง บทสนทนา คำศัพท์ คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์และข้อมูลต่าง ๆ หลักไวยากรณ์ แบบฝึก และแบบฝึกท้ายบท ทุกบทมีคำแปลภาษาไทยและคำอธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียด รวมถึงเฉลยของแบบฝึกทุกส่วนในเล่มแยก เมื่อศึกษาจบเล่ม 1 และ 2 จะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า N5

สารบัญ

- ลักษณะทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น
- อักษรญี่ปุ่น
- คำแนะนำ
- คำศัพท์ที่ใช้อธิบายไวยากรณ์
- ลัญลักษณ์ที่ใช้ในเล่ม
- ก่อนเข้าสู่บทเรียน

บทที่ 1-12

- แบบฝึกทบทวน c
- แบบฝึกคำกริยาวิเศษณ์ คำเชื่อม และสำนวนที่ปรากฎในบทสนทนา I
- ดัชนีคำศัพท์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437969 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 188 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน