0
มีความสุขให้ลูกเห็น เป็นคนดีให้ลูกดู
คู่มือภาวนากับการเลี้ยงลูกสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ อ่านง่าย ปฏิบัติได้จริง ได้รับการพิสูจน์แล้วจากกว่า 1000 ครอบครัว
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือพ่อแม่ที่ควรมีไว้ประจำบ้าน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ตามหลัก "มีความสุขให้ลูกเห็น เป็นคนดีให้ลูกดู" ของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน ซึ่งเป็นหลักการที่เป็นธรรมชาติและให้ผลยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของผู้ที่คิดจะเป็นพ่อแม่ กิจกรรมที่พ่อแม่ควรกระทำร่วมกันระหว่างตั้งครรภ์ ตลอดจนแนะนำวิธีการดูแลเอาใจใส่ลูกน้อย ซึ่งไม่ได้เน้นแค่เรื่องทางร่างกาย แต่เน้นเรื่องจิตใจ พร้อมเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของหลากหลายครอบครัวตัวอย่าง ที่ได้ลองปฏิบัติตามวิธีเลี้ยงลูกของของแม่ชีศันสนีย์และได้ผลดีมาแล้ว

สารบัญ

บทที่ 1 เลี้ยงลูกวิถีพุทธด้วยหลัก "มีความสุขให้ลูกเห็น เป็นคนดีให้ลูกดู"
บทที่ 2 พิจารณาความพร้อมเมื่อคิดจะมีลูก
บทที่ 3 จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์
บทที่ 4 ภาวนากับการคลอดด้วยลมหายใจแห่งสติ
บทที่ 5 สร้างบ้านเป็นฐานแห่งการภาวนา
บทที่ 6 สังเกตลูก สังเกตเรา
บทที่ 7 ไม่มีเด็กที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ มีแต่การสอนที่ไม่พัฒนาเท่านั้น
บทที่ 8 ส่งลูกรักออกสู่โลกกว้าง
บทที่ 9 รดน้ำพรวนดินให้เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาของลูก
บทที่ 10 สร้างโลกให้มีอริยะด้วยการสร้างลูก

คำนิยม
ดิฉันมั่นใจว่าหนังสือที่ท่านกำลังถืออยู่ในมือเล่มนี้ จะเป็นหนังสือคู่มือเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ซึ่งยังไม่เคยปรากฏว่ามีคู่มือเลี้ยงลูกในลักษณะนี้มาก่อน โดยเน้นเรื่องของจิตวิญญาณและความสุขทางใจของลูกเป็นตัวโจทย์สำคัญ... เด็กๆ คือเมล็ดพันธุ์ที่มีผลต่อโลกอนาคต ถ้าพ่อแม่สร้างลูกดีลูกอริยะสู่โลก โลกอนาคตของเราก็จะมีแต่คนดี โลกอันสงบสุขและศานติจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยมือของพ่อแม่นี่เองเมตตา อุทกะพันธุ์- ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165190466 (ปกอ่อน) 231 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน